1 Lịch sử phát triển - http://www.hafasco.com
 •  
 •  
 
 •  
 •  
 
 
 •  
 • Sản phẩm tiêu biểu
 •  
 
 •  
 • Thăm dò ý kiến
  Thành phố nào đẹp nhất thế giới
  Paris
  London
  Rome
  Hanoi
 •  
 
 •  
 • Lượt truy cập
  0 0 0 0 0 1 8 6 0 6
 •  
 
 •  
 •  

  Giới thiệu

  Lịch sử phát triển

   
  Ngày thành lập: 18/7/1960, lấy tên là Công ty Bông vải sợi may mặc Hà Nội.
  Ngày 16/8/2000 đổi tên là Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội.
  Tên viết tắt là HAFASCO.
  Ngày 13/7/2010 chuyển đổi mô hình Doanh nghiệp và chuyển tên thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại Thời trang Hà Nội.
  Ngày 15/6/2015 chuyển đổi sang Công ty Cổ phần, hoạt động theo luật Doanh nghiệp.
   

    - Từ ngày thành lập 1960 đến 1990: Là doanh nghiệp Thương nghiệp quốc doanh, trực thuộc Sở Thương nghiệp Hà Nội (nay là Sở Công thương). Công ty thực hiện nhiệm vụ chính là thu mua và phân phối các mặt hàng vải, sợi, quần áo may mặc theo kế hoạch và nhiệm vụ Thành phố đê ra.

  - Từ năm 1990, Công ty chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường.

  - Từ năm 2004, Công ty tách khỏi quản lý trực tiếp của Sở Thương mại Hà Nội, chuyển về là Công ty thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - HAPRO.

  - 13-07-2010, chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn Nhà nước do Tổng Công ty Hapro nắm giữ.

  - 15-06-2015, chuyển đổi thành Công ty cổ phần, cơ cấu vốn 49% Nhà nước.

   

   
   
   
   
 •